Huurder in tochtige woning kan mogelijk huurverlaging krijgen

Posted on

Kamer wil per 2025 af van tol Westerscheldetunnel voor auto’s
De Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij wordt voor personenauto’s en motoren. De ChristenUnie, CDA en SGP dienen hier zomenteen een motie voor in, waar voldoende steun voor zal zijn. De dekking moet worden gevonden in het Nationaal Groeifonds en een “redelijke bijdrage” van de provincie Zeeland. 

De Westerscheldetunnel verbindt Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. De Zeeuwen willen al langer van de tol af. De Kamer kan zich daar wel in vinden. Vorig jaar nam die nog een motie aan om de tunnel “zo spoedig mogelijk” tolvrij te maken. Er zijn wel flinke kosten verbonden aan het schrappen van de tol. Vorig jaar meldde toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur nog dat afschaffing van de tolheffing in 2022 zeker 340 miljoen euro aan tolinkomsten kost tot 2033, het jaar waarin de tolheffing zou eindigen. Voor elk jaar dat de afschaffing later ingaat, wordt dat 30 miljoen euro lager.

Een retour door de tunnel, die in 2003 in gebruik is genomen, kost voor een personenauto 10 euro. Voor veelgebruikers is het de helft.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services